Skip to content

Inschrijven:

Iedereen mag 2 proeflessen volgen en daarna moet men beslissen om zich als lid in te schrijven, of niet door te gaan. Het inschrijfformulier kun je hier downloaden. Bij het aangaan van het lidmaatschap, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

Contributie:

Voor Senior leden is de contributie per maand € 35,00 (all-in).
Je kunt dus zelf een keuze maken aan welke sporten je wilt meedoen.
Dat kan zijn alleen maar aan het BJJ, maar daarnaast kun je dan ook de andere sporten volgen. Voor de hoogte van de contributie maakt het dus niets uit.
Voor leden die alleen het jiu-jitsu op de locatie Haren volgen, is de contributie € 30,00.

De contributie wordt per maand door middel van automatische incasso geïncasseerd.
Inschrijfgeld nieuwe leden bedraagt € 15,00.

Meer bijzonderheden over de betaling van de contributie staan in de Algemene Voorwaarden


AVG:

Algemene verordening gegevensbescherming.

Wij hebben alle inspanningen gepleegd om aan de Algemene Verordening Gegevens bescherming te voldoen. Dit is opgemaakt in een document en deze kun je hier raadplegen.


Opzegging lidmaatschap:

Opzeggen van het lidmaatschap moet conform de Algemene Voorwaarden gebeuren.

Dit moet gebeuren per mail (info@renshu-fights.nl) of schriftelijk (Secretariaat Renshu Fights – Buitensingel 22 – 9883 SH Oldehove). Opzeggen kan elke maand en dient ten minste 4 weken voor het begin van een nieuwe kalender maand te geschieden.