Kinder MMA – de 1e les

De eerste MMA Kinderles was een succes !
Ruim 12 kinderen stonden op de mat en deden vrolijk mee. Alles natuurlijk op een speelse manier.
Veel ouders en andere belangstellenden naast de mat; al met al die ochtend een leuke drukke dojo.
Bij de lessen kinder-MMA hanteren we extra, speciale veiligheidsregels. Zo wordt er o.a. rekening gehouden met elkaar en niet gespard op het hoofd.

Naar verwachting zal de groep alleen maar groeien – dus we gaan door !